Close

14 Tháng Chín, 2019

Nhằm hưởng ứng tháng khuyến mãi của thành phố, nhà hàng Đoàn Viên áp dụng chương trình khuyến mãi đặt biệt giảm 10% tiền ăn alacarte đến hết 30/09/2019