Close

18 Tháng Mười, 2018

Phòng họp – hội nghị

Hình phòng họp, Hội nghị rộng rãi sức chứa từ 20 – 150 khách, Âm thanh, ánh sáng, màn hình, máy chiếu được trang bị chuyên nghiệp.