Close

29 Tháng Mười, 2018

Phòng Tiệc – Liên hoan sinh nhật – Họp mặt gia đình bạn bè

Nhiều phòng tiệc được thiết kế sang trọng, phục vụ chuyên nghiệp, chu đáo, sức chứa từ 10 – 150 khách.